Steganestunnelen 2011

K5, strekninga Arna - Stangehelle er prioritert i NTP

10. mars fekk me ein svært hyggeleg «lekkasje» frå NTP 2022-33. Erna Solberg fortalde at K5 Arna-Stanghelle er prioritert i fyrste del av NTP, med planlagt oppstart i 2024. Ho presiserte at dette gjeld både veg og bane. Me ser på dette som fyrste steg på ei samla gjennomføring av heile K5 Arna-Voss.

Dette er ein svært hyggeleg dag for oss som bur og driv næringsverksemd i vårt område, men me er også sikre på at me må halde fram påverknadsarbeidet. Me er takksame for bidraga me har fått til arbeidet.

Me har fått tilbakemeldingar frå sentrale politikarar, lokale politikarar og planleggjarar i K5-prosjektet at Vossaløysinga sitt arbeid har vore eit viktig bidrag for å setja K5 på dagsorden. Dei seier og at vårt arbeid har vore eit av fleire bidrag som har medført at Vestland Fylkesting, kommunane langs Vossebana og no regjeringa har prioritert K5 på topp. Me trur og håpar at Stortinget vil støtta dette når NTP skal behandlast til våren.

Me vonar på framleis støtte, både i ord og med medlemspengar.

PRESSEKLIPP:

Ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle er med i NTP

Ny E16 og jernbane Arna-Stanghelle er med i NTP

(Hordaland, 10. mars 2021): Regjeringa vil byggja både Hordfast og ny E16 og jernbane mellom Arna og Stanghelle, men nøler med å seia når arbeidet skal byrja.

Les meir

Vil bygge både Hordfast og ny vei og bane til Voss

Vil bygge både Hordfast og ny vei og bane til Voss

(BT, 10. mars 2021): Regjeringen sier de kan komme i gang med veien mot Voss i 2024, mens de vil vente i to-tre år før de starter med jernbanebyggingen.

Les meir

Lysbakken om Arna-Voss: – Livsfarlig for jernbanen å bli utelatt fra oppstart

Lysbakken om Arna-Voss: – Livsfarlig for jernbanen å bli utelatt fra oppstart

(BA, 10. mars 2021): Regjeringen varsler at de vil sette i gang med Arna-Voss i 2024, men Audun Lysbakken (SV) er langt fra betrygget.

Les meir

 

 

Vossaløysinga

– banar veg for utvikling i heile regionen

Føremålet vårt

Vossaløysinga AS er eit interessefellesskap, samansett av næringsliv, offentleg sektor, lag/organisasjonar og privatpersonar. Føremålet er å få realisert dei samferdsleløysingane som Statens Vegvesen og Jernbaneverket tilrår i KVU Arna-Voss, konsept 5 (K5). Selskapet er non-profitt, eit eventuelt overskot vil berre kunna brukast innan selskapet til beste for føremålet. Aksjonærane har ikkje høve til å ta utbyte frå selskapet.

Dette vil me

For at Vossabygda skal verta eit sterkt og interessant regionsenter for dei indre bygder – og eit reelt bustadalternativ for folk som jobbar i Bergen, trengst det veg og jernbane som er rask og trygg. Me meiner at vossaregionen har eit stort uforløyst potensiale, og at vekst i nærområdet er eit gode som kjem oss alle til nytte.

Startside hovudtekst (2)

plakat1

K5

– den rette vegen å gå mellom Arna og Voss

 • K5 er framtidsretta og vil gje store positive ringverknader for Voss og nabokommunane
 • K5 inneber at veg og jernbane får ei vesentleg innkorting og at traséane i stor grad vert lagt parallelt. Ei samstundes utbygging av bane og veg gjev store samordningsgevinstar og ei innsparing på ca 10 mrd kroner
 • K5 legg opp til trygge og moderne vegar med mykje bruk av midtrekkverk eller midtdelar
 • K5 gjev ei reisetid mellom Voss og Arna på ned mot 24 minuttar med tog og 46 minuttar med bil
 • K5 vil i saman med Ringeriksbanen, fleire kryssingsspor og utrettingar redusera reisetida mellom Bergen og Oslo til 4 timar

 

KVU Voss Arna endeleg rapport kart k5

Støtt arbeidet!

Me dreg i same retning

Regionen samlar eit lag av pådrivarar.

Me som står bak VossaLøysinga har stor tru på at Vossaregionen gjennom synleg engasjement og involvering kan påverka at arbeidet med veg og bane på strekninga Arna-Voss tek til tidleg i neste periode for Nasjonal Transportplan 2018-2023.

Skiparane av Vossaløysinga

Slik støttar du arbeidet

Vossaloysinga overskrift RGB

Her kan du melda di interesse for å støtta arbeidet til Vossaløysinga. Gå til info og skjema.

Les meir

Kontaktinformasjon

 • Styreleiar: Nils Akselberg
 • Telefon: 916 73 013
 • E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Adresse: Postboks 14, 5701 VOSS
 • Org. nr.: 915 329 683
 • Bankgiro: 9581.13.69110

Meld deg på vårt nyheitsbrev:

Vossaløysinga jobbar aktivt for realisering av K5 - trygg veg og bane mellom Bergen og Voss. Nyheitsbrevet informerer om aktiviteten. Meld deg på her:

Vennligst aktiver JavaScript for å kunne sende dette skjemaet